Bán nhà đất tại Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Danh sách tin đăng
533 bất động sản

5.2 tỷ
100 m²
Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
21/09/2023

5.99 tỷ
100 m²
Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
21/09/2023

5.4 tỷ
122 m²
Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
21/09/2023

4.7 tỷ
100 m²
Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
21/09/2023

2 tỷ
63 m²
Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
21/09/2023

5.5 tỷ
112 m²
Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
21/09/2023

5.4 tỷ
122 m²
Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
21/09/2023

NHÀ 3 TẦNG HỒ TRUNG LƯỢNG - MỚI HOÀN THIỆN

NHÀ 3 TẦNG HỒ TRUNG LƯỢNG  - MỚI HOÀN THIỆN

NHÀ 3 TẦNG HỒ TRUNG LƯỢNG - MỚI HOÀN THIỆN

5.99 tỷ
100 m²
Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
21/09/2023

4.75 tỷ
124 m²
Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
21/09/2023

7.2 tỷ
200 m²
Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
21/09/2023

20.5 tỷ
547 m²
Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
21/09/2023

1.75 tỷ
60 m²
Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
21/09/2023

3.85 tỷ
102 m²
Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
21/09/2023