Bán nhà đất tại Hậu Giang

Danh sách tin đăng
161 bất động sản

NHẬN BOOKING DỰ ÁN THE VENICE CITY VỊ THANH - HẬU GIANG

NHẬN BOOKING DỰ ÁN THE VENICE CITY VỊ THANH - HẬU GIANG

NHẬN BOOKING DỰ ÁN THE VENICE CITY VỊ THANH - HẬU GIANG

1.4 tỷ
100 m²
Thị Xã Vị Thanh, Hậu Giang
24/06/2022

Nền thổ cư lộ ô tô 6m cặp mặt tiền Quốc Lộ 1A

Nền thổ cư lộ ô tô 6m cặp mặt tiền Quốc Lộ 1A

Nền thổ cư lộ ô tô 6m cặp mặt tiền Quốc Lộ 1A

800 triệu
80 m²
Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang
17/06/2022

Nền thổ cư lộ ô tô 6m cặp mặt tiền Quốc Lộ 1A

Nền thổ cư lộ ô tô 6m cặp mặt tiền Quốc Lộ 1A

Nền thổ cư lộ ô tô 6m cặp mặt tiền Quốc Lộ 1A

800 triệu
80 m²
Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang
17/06/2022

Nền thổ cư lộ ô tô 6m cặp mặt tiền Quốc Lộ 1A

Nền thổ cư lộ ô tô 6m cặp mặt tiền Quốc Lộ 1A

Nền thổ cư lộ ô tô 6m cặp mặt tiền Quốc Lộ 1A

800 triệu
80 m²
Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang
17/06/2022

Nền thổ cư lộ ô tô 6m cặp mặt tiền Quốc Lộ 1A

Nền thổ cư lộ ô tô 6m cặp mặt tiền Quốc Lộ 1A

Nền thổ cư lộ ô tô 6m cặp mặt tiền Quốc Lộ 1A

800 triệu
80 m²
Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang
17/06/2022

Nền thổ cư lộ ô tô 6m cặp mặt tiền Quốc Lộ 1A

Nền thổ cư lộ ô tô 6m cặp mặt tiền Quốc Lộ 1A

Nền thổ cư lộ ô tô 6m cặp mặt tiền Quốc Lộ 1A

800 triệu
80 m²
Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang
17/06/2022

Nền thổ cư lộ ô tô 6m cặp mặt tiền Quốc Lộ 1A

Nền thổ cư lộ ô tô 6m cặp mặt tiền Quốc Lộ 1A

Nền thổ cư lộ ô tô 6m cặp mặt tiền Quốc Lộ 1A

800 triệu
80 m²
Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang
17/06/2022

Nền thổ cư lộ ô tô 6m cặp mặt tiền Quốc Lộ 1A

Nền thổ cư lộ ô tô 6m cặp mặt tiền Quốc Lộ 1A

Nền thổ cư lộ ô tô 6m cặp mặt tiền Quốc Lộ 1A

800 triệu
80 m²
Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang
17/06/2022