Bán nhà đất tại Bình Thuận

Danh sách tin đăng
1044 bất động sản

Đất khu vực mặt biển Hòa Thắng giá đầu tư cực tốt.

Đất khu vực mặt biển Hòa Thắng giá đầu tư cực tốt.

Đất khu vực mặt biển Hòa Thắng giá đầu tư cực tốt.

3.9 tỷ
5700 m²
Huyện Bắc Bình, Bình Thuận
19/01/2022

Bán Đất Trục Chính Cá Đồng

Bán Đất Trục Chính Cá Đồng

Bán Đất Trục Chính Cá Đồng

Thỏa thuận
120 m²
Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
08/01/2022

Sang nhượng miếng đất hơn 2ha khu vực Bình Tân, Bắc Bình

Sang nhượng miếng đất hơn 2ha khu vực Bình Tân, Bắc Bình

Sang nhượng miếng đất hơn 2ha khu vực Bình Tân, Bắc Bình

3.28 tỷ
21800 m²
Huyện Bắc Bình, Bình Thuận
30/12/2021

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

9.22 tỷ
3690 m²
Huyện Bắc Bình, Bình Thuận
28/12/2021

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

9.22 tỷ
3690 m²
Huyện Bắc Bình, Bình Thuận
28/12/2021

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

9.22 tỷ
3690 m²
Huyện Bắc Bình, Bình Thuận
28/12/2021

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

9.22 tỷ
3690 m²
Huyện Bắc Bình, Bình Thuận
28/12/2021

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

9.22 tỷ
3690 m²
Huyện Bắc Bình, Bình Thuận
28/12/2021

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

9.22 tỷ
3690 m²
Huyện Bắc Bình, Bình Thuận
28/12/2021

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

9.22 tỷ
3690 m²
Huyện Bắc Bình, Bình Thuận
28/12/2021

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

9.22 tỷ
3690 m²
Huyện Bắc Bình, Bình Thuận
28/12/2021

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

9.22 tỷ
3690 m²
Huyện Bắc Bình, Bình Thuận
28/12/2021

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

Bán đất TMDV, sát ven biển đầu tư sinh lời cực tốt

9.22 tỷ
3690 m²
Huyện Bắc Bình, Bình Thuận
28/12/2021