Bán nhà đất tại Lạng Sơn

Danh sách tin đăng
247 bất động sản

e muốn bán mấy lô ngoại giao thành phố lạng sơn

e muốn bán mấy lô ngoại giao thành phố lạng sơn

e muốn bán mấy lô ngoại giao thành phố lạng sơn

1.80 tỷ
100 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
02/07/2022

e muốn bán mấy lô ngoại giao thành phố lạng sơn

e muốn bán mấy lô ngoại giao thành phố lạng sơn

e muốn bán mấy lô ngoại giao thành phố lạng sơn

1.80 tỷ
100 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
02/07/2022

e muốn bán mấy lô ngoại giao thành phố lạng sơn

e muốn bán mấy lô ngoại giao thành phố lạng sơn

e muốn bán mấy lô ngoại giao thành phố lạng sơn

1.80 tỷ
100 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
02/07/2022

e muốn bán mấy lô ngoại giao thành phố lạng sơn

e muốn bán mấy lô ngoại giao thành phố lạng sơn

e muốn bán mấy lô ngoại giao thành phố lạng sơn

1.80 tỷ
100 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
02/07/2022

Mở bán đợt 1 Dự án KDT Nam Hoàng Đồng - Lạng Sơn

Mở bán đợt 1 Dự án KDT Nam Hoàng Đồng - Lạng Sơn

Mở bán đợt 1 Dự án KDT Nam Hoàng Đồng - Lạng Sơn

1.75 tỷ
100 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
02/07/2022

Nam Hoàng Đông chính chủ cần bán 2 lô đường 36m

Nam Hoàng Đông chính chủ cần bán 2 lô đường 36m

Nam Hoàng Đông chính chủ cần bán 2 lô đường 36m

2.356 tỷ
80 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
02/07/2022

chính chủ cần ra hàng lô đất 119m2 nam hoàng đông

chính chủ cần ra hàng lô đất 119m2 nam hoàng đông

chính chủ cần ra hàng lô đất 119m2 nam hoàng đông

2.1 tỷ
120 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
02/07/2022

chính chủ cần ra hàng lô đất 120m2 giá 20tr/m

chính chủ cần ra hàng lô đất 120m2 giá 20tr/m

chính chủ cần ra hàng lô đất 120m2 giá 20tr/m

2.1 tỷ
120 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
02/07/2022

khu đô thị nam hoàng đồng nhiều tiện ích xung quanh

khu đô thị nam hoàng đồng nhiều tiện ích xung quanh

khu đô thị nam hoàng đồng nhiều tiện ích xung quanh

2.07 tỷ
90 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
02/07/2022

Cần tiền bán lô đất tại Tp Lạng Sơn

Cần tiền bán lô đất tại Tp Lạng Sơn

Cần tiền bán lô đất tại Tp Lạng Sơn

1.8 tỷ
105 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
02/07/2022

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn SỐ 1 2 3

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn SỐ 1 2 3

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn SỐ 1 2 3

1.50 tỷ
0 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
02/07/2022

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn SỐ 1 2 3

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn SỐ 1 2 3

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn SỐ 1 2 3

1.50 tỷ
0 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
02/07/2022

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn SỐ 1 2 3

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn SỐ 1 2 3

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn SỐ 1 2 3

1.50 tỷ
0 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
02/07/2022

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn SỐ 1 2 3

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn SỐ 1 2 3

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn SỐ 1 2 3

1.50 tỷ
0 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
02/07/2022

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn SỐ 1 2 3

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn SỐ 1 2 3

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn SỐ 1 2 3

1.50 tỷ
0 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
02/07/2022

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn SỐ 1 2 3

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn SỐ 1 2 3

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn SỐ 1 2 3

1.50 tỷ
0 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
02/07/2022

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn SỐ 1

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn SỐ 1

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng - TP. Lạng Sơn SỐ 1

1.50 tỷ
80 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
02/07/2022

2 tỷ
100 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
02/07/2022