Bùi Quang Minh

quangminh0764650628@gmail.com

6.3 tỷ
64 m²
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/06/2024

3.68 tỷ
37 m²
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
15/06/2024

18 tỷ
80 m²
Quận 6, Hồ Chí Minh
13/06/2024

8.95 tỷ
64 m²
Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
16/06/2024

4.2 tỷ
48 m²
Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
16/06/2024

3.36 tỷ
50 m²
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/04/2024

3.75 tỷ
35 m²
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/04/2024

4.7 tỷ
46 m²
Quận 6, Hồ Chí Minh
03/04/2024

5.15 tỷ
41 m²
Quận 6, Hồ Chí Minh
01/04/2024

5.55 tỷ
56 m²
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
31/03/2024

6.2 tỷ
101 m²
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
30/03/2024