Bùi Quang Minh

quangminh0764650628@gmail.com

6.5 tỷ
91 m²
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/09/2023

6.4 tỷ
81 m²
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
15/09/2023

10.5 tỷ
90 m²
Quận 6, Hồ Chí Minh
13/09/2023

14 tỷ
100 m²
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/09/2023

6.7 tỷ
145 m²
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
09/09/2023

2.78 tỷ
32 m²
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/09/2023

8.8 tỷ
112 m²
Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
07/09/2023

6.78 tỷ
68 m²
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/09/2023

18 tỷ
248 m²
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/09/2023

11 tỷ
122 m²
Quận 8, Hồ Chí Minh
21/09/2023

14 tỷ
100 m²
Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/09/2023

9 tỷ
110 m²
Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/09/2023

5 tỷ
60 m²
Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/09/2023

3.35 tỷ
42 m²
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/09/2023

3.1 tỷ
41 m²
Quận 6, Hồ Chí Minh
21/09/2023

13.9 tỷ
104 m²
Quận 6, Hồ Chí Minh
21/09/2023

6.9 tỷ
85 m²
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/09/2023

28 tỷ
128 m²
Quận 6, Hồ Chí Minh
21/09/2023

6.8 tỷ
78 m²
Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
21/09/2023