Nguyễn Thành Long

s.nguyenthanhlongland@gmail.com

20 tỷ
92 m²
Thành Phố Hội An, Quảng Nam
24/08/2023

20 tỷ
92 m²
Thành Phố Hội An, Quảng Nam
24/08/2023

20 tỷ
92 m²
Thành Phố Hội An, Quảng Nam
24/08/2023

4.95 tỷ
120 m²
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
20/08/2023

4.95 tỷ
120 m²
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
20/08/2023

4.95 tỷ
48 m²
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
20/08/2023

4.95 tỷ
48 m²
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
20/08/2023

12.5 tỷ
158 m²
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
20/08/2023

3.7 tỷ
68 m²
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
05/08/2023

2.2 tỷ
71 m²
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
13/07/2023

10 tỷ
197 m²
Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
11/07/2023

BÁN ĐẤT SƠN TRÀ, SONG SONG ĐƯỜNG HOÀNG SA , 196.6 M2

BÁN ĐẤT SƠN TRÀ, SONG SONG ĐƯỜNG HOÀNG SA , 196.6 M2

BÁN ĐẤT SƠN TRÀ, SONG SONG ĐƯỜNG HOÀNG SA , 196.6 M2

9.9 tỷ
196 m²
Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
13/06/2023