Nguyễn Thành Long

s.nguyenthanhlong81@gmail.com

20 tỷ
92 m²
Thành Phố Hội An, Quảng Nam
24/08/2023

20 tỷ
92 m²
Thành Phố Hội An, Quảng Nam
24/08/2023

4.95 tỷ
120 m²
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
20/08/2023

4.95 tỷ
120 m²
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
20/08/2023

10 tỷ
197 m²
Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
20/08/2023

4.95 tỷ
48 m²
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
20/08/2023

4.95 tỷ
48 m²
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
20/08/2023

12.5 tỷ
158 m²
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
20/08/2023

12.5 tỷ
158 m²
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
20/08/2023

3.7 tỷ
68 m²
Quận Hải Châu, Đà Nẵng
05/08/2023

10 tỷ
197 m²
Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
13/07/2023

10 tỷ
197 m²
Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
11/07/2023

BÁN ĐẤT SUẤT NGOẠI GIAO, BÁ TÙNG, ĐƯỜNG 7M5, 100M2

BÁN ĐẤT SUẤT NGOẠI GIAO, BÁ TÙNG, ĐƯỜNG 7M5, 100M2

BÁN ĐẤT SUẤT NGOẠI GIAO, BÁ TÙNG, ĐƯỜNG 7M5, 100M2

2.5 tỷ
100 m²
Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
15/06/2023