Võ Thành Nghĩa

vothanhnghia08021994@gmail.com

GIÁ SẬP SÀN ĐẦU TƯ HỢP LÝ

GIÁ SẬP SÀN ĐẦU TƯ HỢP LÝ

GIÁ SẬP SÀN ĐẦU TƯ HỢP LÝ

230 triệu
5 m²
Huyện Bù Đốp, Bình Phước
12/04/2023

Bình Phước Gía f0 ,Mua Đáy Bán Đỉnh

Bình Phước Gía f0 ,Mua Đáy Bán Đỉnh

Bình Phước Gía f0 ,Mua Đáy Bán Đỉnh

380 triệu
300 m²
Huyện Chơn Thành, Bình Phước
09/04/2023

ĐẦU THÁNG 4 GIÁ ĐẤT CÀNG NGÀY CÀNG PH1T TRIỂN

ĐẦU THÁNG 4 GIÁ ĐẤT CÀNG NGÀY CÀNG PH1T TRIỂN

ĐẦU THÁNG 4 GIÁ ĐẤT CÀNG NGÀY CÀNG PH1T TRIỂN

365 triệu
300 m²
Thị Xã Phước Long, Bình Phước
07/04/2023

thời điểm chạm đáy thích hợp để đầu tư

thời điểm chạm đáy thích hợp để đầu tư

thời điểm chạm đáy thích hợp để đầu tư

370 triệu
300 m²
Thị Xã Phước Long, Bình Phước
02/04/2023

THỜI ĐIỂM ĐÁY BẤT ĐỘNG SẢN, HỢP LÝ ĐẦU TƯ

THỜI ĐIỂM ĐÁY BẤT ĐỘNG SẢN, HỢP LÝ ĐẦU TƯ

THỜI ĐIỂM ĐÁY BẤT ĐỘNG SẢN, HỢP LÝ ĐẦU TƯ

370 triệu
300 m²
Thị Xã Phước Long, Bình Phước
30/03/2023