Phương Thảo

bdshcm0660@gmail.com

0 triệu
50 m²
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
02/03/2023

0 triệu
49 m²
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
02/03/2023

0 triệu
47 m²
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
02/03/2023

0 triệu
51 m²
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
02/03/2023

0 triệu
56 m²
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
02/03/2023

0 triệu
59 m²
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
02/03/2023

6.12 tỷ
62 m²
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/02/2023

2.6 tỷ
16 m²
Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
28/02/2023