Nguyễn Mến

ngocmen91hung@gmail.com

CHÍNH CHỦ MỞ BÁN DỰ AN GẦN KCN VSIP THỦY NGUYÊN HP

CHÍNH CHỦ MỞ BÁN DỰ AN GẦN KCN VSIP THỦY NGUYÊN HP

CHÍNH CHỦ MỞ BÁN DỰ AN GẦN KCN VSIP THỦY NGUYÊN HP

550 triệu
64 m²
Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
26/03/2023

CHÍNH CHỦ MỞ BÁN LÔ ĐẤT GẦN TỈNH LỘ 359 THỦY NGUYÊN HP

CHÍNH CHỦ MỞ BÁN LÔ ĐẤT GẦN TỈNH LỘ 359 THỦY NGUYÊN HP

CHÍNH CHỦ MỞ BÁN LÔ ĐẤT GẦN TỈNH LỘ 359 THỦY NGUYÊN HP

550 triệu
64 m²
Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
26/03/2023

BÁN LÔ ĐẤT TRONG KHU DÂN CƯ ĐÔNG ĐÚC GẦN ỦY BAN TAM HƯNG

BÁN LÔ ĐẤT TRONG KHU DÂN CƯ ĐÔNG ĐÚC GẦN ỦY BAN TAM HƯNG

BÁN LÔ ĐẤT TRONG KHU DÂN CƯ ĐÔNG ĐÚC GẦN ỦY BAN TAM HƯNG

550 triệu
64 m²
Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
26/03/2023

BÁN ĐẤT CHÍNH CHỦ CHỈ 550TR GẦN KCN VSIP THỦY NGUYÊN HP

BÁN ĐẤT CHÍNH CHỦ CHỈ 550TR GẦN KCN VSIP THỦY NGUYÊN HP

BÁN ĐẤT CHÍNH CHỦ CHỈ 550TR GẦN KCN VSIP THỦY NGUYÊN HP

550 triệu
64 m²
Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
25/03/2023

BÁN LÔ ĐẤT VỊ TRÍ ĐƯỜNG KINH DOANH TẠI THỦY NGUYÊN HP

BÁN LÔ ĐẤT VỊ TRÍ ĐƯỜNG KINH DOANH TẠI THỦY NGUYÊN HP

BÁN LÔ ĐẤT VỊ TRÍ ĐƯỜNG KINH DOANH TẠI THỦY NGUYÊN HP

550 triệu
64 m²
Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
25/03/2023

BÁN ĐẤT GẦN ỦY BAN XÃ TAM HƯNG THỦY NGUYÊN HẢI PHÒNG

BÁN ĐẤT GẦN ỦY BAN XÃ TAM HƯNG THỦY NGUYÊN HẢI PHÒNG

BÁN ĐẤT GẦN ỦY BAN XÃ TAM HƯNG THỦY NGUYÊN HẢI PHÒNG

550 triệu
64 m²
Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
25/03/2023

BÁN ĐẤT GẦN TỈNH LỘ 359 GIÁ CHỈ HƠN 500TR

BÁN ĐẤT GẦN TỈNH LỘ 359 GIÁ CHỈ HƠN 500TR

BÁN ĐẤT GẦN TỈNH LỘ 359 GIÁ CHỈ HƠN 500TR

550 triệu
64 m²
Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
24/03/2023

BÁN ĐẤT GẦN KCN VSIP THỦY NGUYÊN HẢI PHÒNG

BÁN ĐẤT GẦN KCN VSIP THỦY NGUYÊN HẢI PHÒNG

BÁN ĐẤT GẦN KCN VSIP THỦY NGUYÊN HẢI PHÒNG

550 triệu
64 m²
Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
24/03/2023

BÁN ĐẤT GẦN TRUNG TÂM HÀNG CHÍNH XÃ TAM HƯNG

BÁN ĐẤT GẦN TRUNG TÂM HÀNG CHÍNH XÃ TAM HƯNG

BÁN ĐẤT GẦN TRUNG TÂM HÀNG CHÍNH XÃ TAM HƯNG

550 triệu
64 m²
Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng
24/03/2023

BÁN ĐẤT GẦN CHỢ PHÙ LƯU QUẬN KIẾ AN HẢI PHÒNG

BÁN ĐẤT GẦN CHỢ PHÙ LƯU QUẬN KIẾ AN HẢI PHÒNG

BÁN ĐẤT GẦN CHỢ PHÙ LƯU QUẬN KIẾ AN HẢI PHÒNG

450 triệu
40 m²
Quận Kiến An, Hải Phòng
23/03/2023

BÁN LÔ ĐẤT GẦN BÊNH VIỆN KIẾN AN GIÁ CHỈ 450TR

BÁN LÔ ĐẤT GẦN BÊNH VIỆN KIẾN AN GIÁ CHỈ 450TR

BÁN LÔ ĐẤT GẦN BÊNH VIỆN KIẾN AN GIÁ CHỈ 450TR

450 triệu
40 m²
Quận Kiến An, Hải Phòng
23/03/2023

BÁN ĐẤT GIÁ RẺ GẦN NGÃ 5 KIẾN AN

BÁN ĐẤT GIÁ RẺ GẦN NGÃ 5 KIẾN AN

BÁN ĐẤT GIÁ RẺ GẦN NGÃ 5 KIẾN AN

450 triệu
40 m²
Quận Kiến An, Hải Phòng
23/03/2023

BÁN LÔ ĐẤT TRUNG TÂM QUẬN KIẾN AN HẢI PHÒNG

BÁN LÔ ĐẤT TRUNG TÂM QUẬN KIẾN AN HẢI PHÒNG

BÁN LÔ ĐẤT TRUNG TÂM QUẬN KIẾN AN HẢI PHÒNG

450 triệu
40 m²
Quận Kiến An, Hải Phòng
22/03/2023

BÁN ĐẤT SỔ ĐỎ TRUNG TÂM QUẬN KIẾN AN GIÁ CHỈ 450TR

BÁN ĐẤT SỔ ĐỎ TRUNG TÂM QUẬN KIẾN AN GIÁ CHỈ 450TR

BÁN ĐẤT SỔ ĐỎ TRUNG TÂM QUẬN KIẾN AN GIÁ CHỈ 450TR

450 triệu
40 m²
Quận Kiến An, Hải Phòng
22/03/2023

BÁN ĐẤT GẦN NGÃ 5 KIẾN AN GIÁ CHỈ 450TR

BÁN ĐẤT GẦN NGÃ 5 KIẾN AN GIÁ CHỈ 450TR

BÁN ĐẤT GẦN NGÃ 5 KIẾN AN GIÁ CHỈ 450TR

450 triệu
40 m²
Quận Kiến An, Hải Phòng
22/03/2023

BÁN LÔ ĐẤT GIÁ RẺ GẦN BÊNH VIỆN KIẾN AN HẢI PHÒNG

BÁN LÔ ĐẤT GIÁ RẺ GẦN BÊNH VIỆN KIẾN AN HẢI PHÒNG

BÁN LÔ ĐẤT GIÁ RẺ GẦN BÊNH VIỆN KIẾN AN HẢI PHÒNG

450 triệu
40 m²
Quận Kiến An, Hải Phòng
22/03/2023

BÁN LÔ ĐẤT BẦN TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH MỸ ĐỨC AN LÃO HP

BÁN LÔ ĐẤT BẦN TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH MỸ ĐỨC AN LÃO HP

BÁN LÔ ĐẤT BẦN TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH MỸ ĐỨC AN LÃO HP

689 triệu
62 m²
Huyện An Lão, Hải Phòng
21/03/2023

BÁN ĐẤT ĐƯỜNG KINH DOANH TẠI AN LÃO HẢI PHÒNG

BÁN ĐẤT ĐƯỜNG KINH DOANH TẠI AN LÃO HẢI PHÒNG

BÁN ĐẤT ĐƯỜNG KINH DOANH TẠI AN LÃO HẢI PHÒNG

689 triệu
62 m²
Huyện An Lão, Hải Phòng
21/03/2023

CHÍNH CHỦ BÁN LÔ ĐẤT SÁT TỈNH LỘ 354 GIÁ CHỈ 689TR

CHÍNH CHỦ BÁN LÔ ĐẤT SÁT TỈNH LỘ 354 GIÁ CHỈ 689TR

CHÍNH CHỦ BÁN LÔ ĐẤT SÁT TỈNH LỘ 354 GIÁ CHỈ 689TR

689 triệu
62 m²
Huyện An Lão, Hải Phòng
21/03/2023

CHÍNH CHỦ BÁN LÔ ĐẤT CẠNH CHỢ THÁI MỸ ĐỨC AN LÃO

CHÍNH CHỦ BÁN LÔ ĐẤT CẠNH CHỢ THÁI MỸ ĐỨC AN LÃO

CHÍNH CHỦ BÁN LÔ ĐẤT CẠNH CHỢ THÁI MỸ ĐỨC AN LÃO

689 triệu
62 m²
Huyện An Lão, Hải Phòng
21/03/2023

BÁN LÔ ĐẤT GẦN KHU DU LỊCH AN LÃO HẢI PHÒNG

BÁN LÔ ĐẤT GẦN KHU DU LỊCH AN LÃO HẢI PHÒNG

BÁN LÔ ĐẤT GẦN KHU DU LỊCH AN LÃO HẢI PHÒNG

450 triệu
61 m²
Huyện An Lão, Hải Phòng
20/03/2023

BÁN ĐẤT CHÍNH CHỦ GIÁ CHỈ 450TR

BÁN ĐẤT CHÍNH CHỦ GIÁ CHỈ 450TR

BÁN ĐẤT CHÍNH CHỦ GIÁ CHỈ 450TR

450 triệu
61 m²
Huyện An Lão, Hải Phòng
20/03/2023