Vi Hoàn

hoanvi63@gmail.com

KĐT Nam Hoàng Đồng 1 thành phố Lạng Sơn

KĐT Nam Hoàng Đồng 1 thành phố Lạng Sơn

KĐT Nam Hoàng Đồng 1 thành phố Lạng Sơn

2.3 tỷ
90 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
01/08/2022

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng tại thành phố Lạng Sơn

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng tại thành phố Lạng Sơn

Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng tại thành phố Lạng Sơn

1.9 tỷ
90 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
27/07/2022

Dự án Nam Hoàng Đồng tại thành phố Lạng Sơn

Dự án Nam Hoàng Đồng tại thành phố Lạng Sơn

Dự án Nam Hoàng Đồng tại thành phố Lạng Sơn

1.9 tỷ
90 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
26/07/2022

Dự án Nam Hoàng Đồng Nằm Ngay QL1A thành Phố Lạng Sơn

Dự án Nam Hoàng Đồng Nằm Ngay QL1A thành Phố Lạng Sơn

Dự án Nam Hoàng Đồng Nằm Ngay QL1A thành Phố Lạng Sơn

1.9 tỷ
90 m²
Thành Phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
04/07/2022