Trần Kim Tùng

trankimtung.longan@gmail.com

Còn vài lô F0 nóng hổi từ chủ đầu tư IDICO Long An

Còn vài lô F0 nóng hổi từ chủ đầu tư IDICO Long An

Còn vài lô F0 nóng hổi từ chủ đầu tư IDICO Long An

1.45 tỷ
150 m²
Huyện Thủ Thừa, Long An
23/05/2022