Phạm văn đại

daihanam1990@gmail.com

Dự Án Tấn Đức JSC Phổ Yên Thái Nguyên

Dự Án Tấn Đức JSC Phổ Yên Thái Nguyên

Dự Án Tấn Đức JSC Phổ Yên Thái Nguyên

Thỏa thuận
100 m²
Huyện Phổ Yên, Thái Nguyên
24/07/2021