Phung Van Hung

hungbigsealand@gmail.com

Bán Đất Y Tý – Đón Đầu Quy Hoạch Khu Du Lịch Sapa 2

Bán Đất Y Tý – Đón Đầu Quy Hoạch Khu Du Lịch Sapa 2

Bán Đất Y Tý – Đón Đầu Quy Hoạch Khu Du Lịch Sapa 2

Thỏa thuận
400 m²
Huyện Bát Xát, Lào Cai
26/08/2021

Bán Đất Y Tý – Đón Đầu Quy Hoạch Khu Du Lịch Sapa 2

Bán Đất Y Tý – Đón Đầu Quy Hoạch Khu Du Lịch Sapa 2

Bán Đất Y Tý – Đón Đầu Quy Hoạch Khu Du Lịch Sapa 2

Thỏa thuận
400 m²
Huyện Bát Xát, Lào Cai
26/08/2021

BÁN ĐẤT TT NÔNG TRƯỜNG - MỘC CHÂU - SƠN LA

BÁN ĐẤT TT NÔNG TRƯỜNG - MỘC CHÂU - SƠN LA

BÁN ĐẤT TT NÔNG TRƯỜNG - MỘC CHÂU - SƠN LA

Thỏa thuận
5065 m²
Huyện Mộc Châu, Sơn La
26/08/2021

BÁN ĐẤT TT NÔNG TRƯỜNG - MỘC CHÂU - SƠN LA

BÁN ĐẤT TT NÔNG TRƯỜNG - MỘC CHÂU - SƠN LA

BÁN ĐẤT TT NÔNG TRƯỜNG - MỘC CHÂU - SƠN LA

Thỏa thuận
5065 m²
Huyện Mộc Châu, Sơn La
26/08/2021

BÁN ĐẤT MỘC CHÂU - SƠN LÀ

BÁN ĐẤT MỘC CHÂU - SƠN LÀ

BÁN ĐẤT MỘC CHÂU - SƠN LÀ

Thỏa thuận
3000 m²
Huyện Mộc Châu, Sơn La
26/08/2021

Bán Đất Khu Du Lịch Quốc Gia Mộc Châu Sơn La.

Bán Đất Khu Du Lịch Quốc Gia Mộc Châu Sơn La.

Bán Đất Khu Du Lịch Quốc Gia Mộc Châu Sơn La.

Thỏa thuận
5065 m²
Huyện Mộc Châu, Sơn La
03/08/2021

Bán Đất Khu Du Lịch Quốc Gia Mộc Châu Sơn La

Bán Đất Khu Du Lịch Quốc Gia Mộc Châu Sơn La

Bán Đất Khu Du Lịch Quốc Gia Mộc Châu Sơn La

Thỏa thuận
3000 m²
Huyện Mộc Châu, Sơn La
03/08/2021

BÁN ĐẤT KHU DU LỊCH SAPA 2 – Y TÝ

BÁN ĐẤT KHU DU LỊCH SAPA 2 – Y TÝ

BÁN ĐẤT KHU DU LỊCH SAPA 2 – Y TÝ

Thỏa thuận
3300 m²
Huyện Bát Xát, Lào Cai
24/07/2021

BÁN ĐẤT KHU DU LỊCH QUỐC GIA MỘC CHÂU

BÁN ĐẤT KHU DU LỊCH QUỐC GIA MỘC CHÂU

BÁN ĐẤT KHU DU LỊCH QUỐC GIA MỘC CHÂU

Thỏa thuận
5065 m²
Huyện Mộc Châu, Sơn La
24/07/2021

ĐẤT NỀN NGHỈ DƯỠNG MỘC CHÂU - KHU DI LỊCH QUỐC GIA

ĐẤT NỀN NGHỈ DƯỠNG MỘC CHÂU - KHU DI LỊCH QUỐC GIA

ĐẤT NỀN NGHỈ DƯỠNG MỘC CHÂU - KHU DI LỊCH QUỐC GIA

Thỏa thuận
28000 m²
Huyện Mộc Châu, Sơn La
23/07/2021

Đất Nền Nghỉ Dưỡng Sapa 2 Y Tý - Bát Xát - Lào Cai

Đất Nền Nghỉ Dưỡng Sapa 2 Y Tý - Bát Xát - Lào Cai

Đất Nền Nghỉ Dưỡng Sapa 2 Y Tý - Bát Xát - Lào Cai

Thỏa thuận
2000 m²
Huyện Bát Xát, Lào Cai
23/07/2021

Đất Nền Nghỉ Dưỡng Sapa 2 Y Tý - Bát Xát

Đất Nền Nghỉ Dưỡng Sapa 2 Y Tý - Bát Xát

Đất Nền Nghỉ Dưỡng Sapa 2 Y Tý - Bát Xát

Thỏa thuận
500 m²
Huyện Bát Xát, Lào Cai
23/07/2021

Đất Nền Nghỉ Dưỡng Sapa 2 ( Y Tý - Bát Xát )

Đất Nền Nghỉ Dưỡng Sapa 2 ( Y Tý - Bát Xát )

Đất Nền Nghỉ Dưỡng Sapa 2 ( Y Tý - Bát Xát )

Thỏa thuận
3300 m²
Huyện Bát Xát, Lào Cai
23/07/2021