Nguyễn Anh kiệt

kiettrang1994@gmail.com

Bình Chánh SHR được hỗ trợ vay ngân hàng

Bình Chánh SHR được hỗ trợ vay ngân hàng

Bình Chánh SHR được hỗ trợ vay ngân hàng

630 triệu
80 m²
Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh
25/08/2020