nguyễn đức quang

ducquang.ntn@gmail.com

NGÔI NHÀ THỨ 2 CỦA BAN TẠI ĐÀ NẴNG

NGÔI NHÀ THỨ 2 CỦA BAN TẠI ĐÀ NẴNG

NGÔI NHÀ THỨ 2 CỦA BAN TẠI ĐÀ NẴNG

4 tỷ
250 m²
Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
16/01/2020