Nguyen Quang Duc

duc0909042333@gmail.com

Giảm Giá Bán Căn Hộ Mường Thanh Viễn Triều

Giảm Giá Bán Căn Hộ Mường Thanh Viễn Triều

Giảm Giá Bán Căn Hộ Mường Thanh Viễn Triều

1.35 tỷ
59 m²
Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
08/01/2020

Cho Thuê Căn Hộ Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang

Cho Thuê Căn Hộ Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang

Cho Thuê Căn Hộ Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang

7 triệu/tháng
66 m²
Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
08/01/2020